Η mbx merixar  παίρνει σοβαρά την κοινωνική της ευθύνη, η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων απαιτούν επενδύσεις σε λύσεις για υγιεινή.

Η mbx merixar Professional εισάγει , ένα πλήρες φάσμα Βιομηχανικών Προϊόντων απολύμανσης και υγιεινής, απολίπανσης, όξινα και ενζυματικά προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για την καταπολέμηση των σκληρών βρωμιών σε πολλές επιφάνειες και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική, γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και στους τομείς των τροφίμων και των μεταφορών.

Θέλουμε να συμβάλουμε με των υψηλών προδιαγραφών προϊόντων μας στη μείωση των μικροβιακών φορτίων στις Βιομηχανίες. Ως εκ τούτου, αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για την αυριανή Βιομηχανία.

Η mbx merixar  βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βελτίωσης των προτύπων για την εισαγωγή Βιομηχανικών προϊόντων , με τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής και απολύμανσης των Βιομηχανιών.

Η δέσμευση της mbx merixar  σε αυτόν τον κλάδο διασφαλίζει ότι οι Βιομηχανίες σε αυτό το κλίμα υψηλών απαιτήσεων θα έχουν ασφαλή και υψηλών προδιαγραφών προϊόντα για την ανθρώπινη υγεία.

Related posts

Λογισμικό MBX Merixar

Η mbx merixar  προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων υψηλών προδιαγραφών για τη βελτίωση και την καθαριότητα ,υγιεινή και ευχάριστη μυρωδιά που απαιτείται και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ένας ξενοδοχειακός χώρος.

Περισσότερα

Ξενοδοχεία

Η mbx merixar  προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων υψηλών προδιαγραφών για τη βελτίωση και την καθαριότητα ,υγιεινή και ευχάριστη μυρωδιά που απαιτείται και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ένας ξενοδοχειακός χώρος.

Περισσότερα

Μεταφορικά Μέσα

Στον βιομηχανικό τομέα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν στα μεταφορικά μέσα απολυμαντικά ισχυρά και ασφαλή  για να πολεμήσουν όλα τα είδη των ρύπων, ειδικά το πιο επίμονα και δύσκολα  στις εσωτερικές επιφάνειες.

Περισσότερα