Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του επαγγελματικού καθαρισμού

 • Εισάγουμε για πρώτη φορά στην αγορά τη λογική του υπερ συμπυκνωμένου απορρυπαντικού σε προ-μετρημένες δοσολογίες.
 • Χρησιμοποιούμε λογισμικό (software), εισάγοντας τα δεδομένα του χώρου, και προτείνουμε με απόλυτη ακρίβεια τα απαιτούμενα υλικά, τον τρόπο χρήσης, και τις απαιτούμενες ποσότητες ανά έτος, μήνα,εβδομάδα, ημέρα, ακόμη και το κόστος καθαρισμού ανά τετραγωνικό μέτρο, ανά δωμάτιο, κλπ.
 • Ανάγουμε τα αποτελέσματα σε δυνατότητα μειώσης κόστους σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, ή σε σχέση με τη χρήση συμβατικών μεθόδων καθαρισμού.

Στάδιο Α

Διαδικασία

 • Μελέτη διαδικασιών και υλικών προς εντοπισμό σημείων που δυνητικά επιδέχονται βελτίωση
 • Κατανόηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών καθαρισμού, και των άλλων παραμέτρων που συνδέονται με προμήθειες υλικών.
 • Μελέτη εναλλακτικών και Παρουσίαση προτάσεων

Στάδιο Β

Εφαρμογή προτάσεων

 • Μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι και επιβεβαίωση μείωσης κόστους. Πιθανές προσαρμογές και εφαρμογή τους
 • Τριμηνιαία αναφορά των αποτελεσμάτων και μειώσεων που επιτεύχθηκαν
 • Περιοδικοί έλεγχοι όλων των διαδικασιών, ροή υλικών / παραγγελιών. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα (tablet pc) ελαχιστοποιούμε τους περιττούς χρόνους επικοινωνίας, παραδίδοντας τις απαιτούμενες ποσότητες στους καθορισμένους χρόνους. αποτέλεσμα έχουν τη μείωση του κόστους.
 • Αναλύοντας τη διαδικασία προμηθειών υλικών καθαρισμού, και την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, καθορίζουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας τη συχνότητα και το μέγεθος των παραδόσεων.
 • Προσφέρουμε συνεχή παρακολούθηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα καθαριότητας, ως προς τη σωστή χρήση των προϊόντων μας και την ορθολογική τους δοσομέτρηση, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του κόστους

Related posts

Λογισμικό MBX Merixar

Η mbx merixar  προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων υψηλών προδιαγραφών για τη βελτίωση και την καθαριότητα ,υγιεινή και ευχάριστη μυρωδιά που απαιτείται και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ένας ξενοδοχειακός χώρος.

Περισσότερα

Ξενοδοχεία

Η mbx merixar  προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων υψηλών προδιαγραφών για τη βελτίωση και την καθαριότητα ,υγιεινή και ευχάριστη μυρωδιά που απαιτείται και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ένας ξενοδοχειακός χώρος.

Περισσότερα

Μεταφορικά Μέσα

Στον βιομηχανικό τομέα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν στα μεταφορικά μέσα απολυμαντικά ισχυρά και ασφαλή  για να πολεμήσουν όλα τα είδη των ρύπων, ειδικά το πιο επίμονα και δύσκολα  στις εσωτερικές επιφάνειες.

Περισσότερα