Περιβαλλοντική Συνείδηση

H λειτουργία κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθός της, έχει επιπτώσεις στο  περιβάλλον. Ο  τεχνολογικός εξοπλισμός,τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιεί καθώς και οι ενεργειακοί πόροι δημιουργούν απόβλητα. Στην εταιρεία μας η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση διακρίνεται καθώς έχουμε υιοθετήσει τις αρχές της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Κοινωνική Ευθύνη

Η αειφορία αποτελεί προτεραιότητα μας. Για αυτό το λόγο επιλέξαμε προϊόντα απαλλαγμένα από βλαβερές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο ουσίες όπως NTA, EDTA και άλλα φωσφορικά άλατα.

Όλα τα προϊόντα μας με επαγγελματικές δοσομετρικές αντλίες και αυτόματα συστήματα δοσολογίας διασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και απόδοση με άκρως φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες. Πλεονεκτήματα των πράσινων αποτελεσματικότητα του οικολογικού σήματος της ΕΕ:
• Ελεύθερα από ΝΤΑ, EDTA και φωσφορικά άλατα
• Μειωμένα έξοδα μεταφοράς με το χαμηλότερο δυνατό κόστος συσκευασίας
• Κατάλληλες φόρμουλες για όλα τα επίπεδα σκληρότητας νερού και τομείς χρήσης.