Επενδύουμε σε ανθρώπους. Είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε ένα χώρο εργασίας που δίνει σε όλους τους εργαζόμενους την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους ως ομάδα.
Απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ταλέντων Tο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο μας. Οι άνθρωποι μας αποτελούν βασική πτυχή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της mbx merixar. Προσφέρουμε και  διατηρούμε εμπνευσμένα βασικά ταλέντα με υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας που οδηγούν την επιχείρησής μας προς τα εμπρός. Στην mbx merixar, επιλέγουμε τους καλύτερους Βασικός στόχος είναι η αντικειμενική αξιολόγηση και επιλογή των ανθρώπων μας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που απαιτεί ο εκάστοτε ρόλος τους, εστιάζοντας παράλληλα στην ευθυγράμμιση των επαγγελματικών τους αξιών με το Όραμα και τις Αξίες της mbx merixar .
Διασφαλίζουμε την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα για κάθε υποψήφιο. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και δίνουμε προτεραιότητα στη στελέχωση και αναβάθμιση μέσα στην εταιρεία μας.
Στοχεύουμε στην αναζήτηση και διακράτηση στελεχών υψηλών προσόντων, που θα μας παρέχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Αναζητούμε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες. Επιλέγουμε εκείνους που διαβλέπουμε ότι μπορούν να εξελιχθούν κοντά μας και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της mbx merixar.
Όλες οι διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης διέπονται από την Αρχή των Ίσων Ευκαιριών.
Επιτυχημένη θεωρούμε την επιλογή στελεχών που χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, σεβασμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθος και επαγγελματισμό.