Επίσης στον τομέα κοιμητηρίου, υπάρχει ανάγκη λύσεων μέσω της χρήσης Bιοτεχνολογιών,  στις δραστηριότητες των γραφείων κηδειών και των κοιμητηρίων σχετικά με την επεξεργασία υπολειμμάτων νεκρών.
Οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν είναι, όπως και τα άλλα προϊόντα, φυσικοί και μη παθογόνοι. Στις συνθέσεις συνδέονται με ένζυμα και θρεπτικά συστατικά που επιτρέπουν την αποτελεσματική και γρήγορη βιοαποικοδομήσιμη δράση για την πρόληψη της ανάπτυξης παθογόνων βακτηρίων και του σχηματισμού δύσοσμων ουσιών.
Τα προϊόντα μας έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα προβλήματα στον τομέα ταφής και είναι σε θέση να αποτρέψουν και να επιλύσουν συγκεκριμένα φαινόμενα συντήρησης όπως:
• Σαπωνοποίηση με σχηματισμό λίπους
• Μουμιοποίηση
Αυτά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται με τις τρέχουσες πρακτικές ταφής καθιστούν τη διαδικασία φυσικής αποσύνθεσης πιο αργή
και αναγκάζουν τις εκταφές μέχρι την πλήρη ανοργανοποίηση. Η χρήση της Βιοτεχνολογίας, η οποία λειτουργεί με φυσικό τρόπο,
καθιστά τις λειτουργίες αυτές πιο σύντομες, πιο υγιεινές και ασφαλέστερες και επίσης αποφεύγει το φαινόμενο της μη “αποσύνθε-
σης” με όλες τις γνωστές συνέπειες. Με αυτό τον τρόπο, οι Bιοτεχνολογίες συμβάλλουν στην απλούστερη και πιο γαλήνια δραστηριότητα όλων των κοιμητηρίων.