Η εταιρεία MBX λόγω της οικολογικής και περιβαλλοντικής της συνείδησης αποφάσισε να δραστηροποιηθεί στην ανάπτυξη
βιοτεχνολογιών που εφαρμόζονται στο περιβάλλον.

Διαθέτοντας στην ελληνική αγορά ΒΙΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ βασισμένους σε ένζυμα, μικροοργανισμούς και κατάλληλους ενεργοποιητές για την επεξεργασία οργανικών ουσιών, της γης και του νερού.Φυσικά δραστικά συστατικά που
δεν περιέχουν Οργανισμούς Γενετικά Τροποποιημένους ενώ συμβάλλουν στην αποκατάσταση φυσικών διεργασιών και ισορροπίας.

Τα προϊόντα που διατίθονται στην αγορά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφορετικών εταιρειών ανάλογα με τις ανάγκες.
Πελάτες είναι δημοτικές επιχειρήσεις, δήμοι, κορυφαίες εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες, εταιρείες και γεωργικοί συνεταιρισμοί υψηλού επιπέδου, διεθνείς αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η ανάπτυξη μεγάλων αστικών κέντρων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων,
αφενός, έχουν βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και ευημερίας, αφετέρου συνέβαλαν στην αύξηση της έλλειψης επανεξισορρόπησης των διαδικασιών. Πλέον όλοι επικεντρώνονται στην ανάκτηση, την αποκατάσταση και την αναγέννηση υλικών και πόρων.
Οι βιοενισχυτές μας έχουν αναπτύξει συνθέσεις βασισμένες σε φυσικά συστατικά όπως επιλεγμένα βακτηριακά στελέχη, ένζυμα,
θρεπτικά μικροσυστατικά και μεταλλικά άλατα. Φυσικά δεν είναι μόνο τα συστατικά, αλλά και οι βιολογικές διεργασίες που
ενεργοποιούν τα προϊόντα στο περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται. Αυτές οι διαδικασίες συμβάλλουν στην αποκατάσταση και βελτίωση της χαμένης ισορροπίας στο περιβάλλον, ιδίως εκείνων με υψηλή ανθρώπινη συγκέντρωση.

Οι λύσεις μας παρέχουν:

• Απλούστευση της διαχείρισης της ιλύος.
• Πρόληψη κινδύνων μόλυνσης.
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας και αύξηση της κινητικής αντίδρασης.
• Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιορισμός των δευτερογενών αρνητικών επιπτώσεων (κακές οσμές).
• Έλεγχος των άμεσων και έμμεσων δαπανών.
• Ευκολία εφαρμογής σε όλες τις συνθήκες.