Οι βιοενεργοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας βιολογικού καθαρισμού και να συμβάλλουν σημαντικά σε:
• Σωστή και αποτελεσματική εκκίνηση της εγκατάστασης
• Βελτιστοποίηση καθαριστικής καταλληλότητας
• Εξάλειψη/Πρόληψη των παρενεργειών (όπως άσχημες οσμές)
• Καθαρισμός συγκεκριμένων τύπων ρύπων
• Απλούστευση της διαχείρισης της ιλύος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
• Καθαρισμός νερού
• Διαχείριση της Α.Λ
• Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόσμηση
• Ποιότητα αέρα
• Βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας των κοινοτήτων και των οικιακών περιοχών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• Αναγέννηση  γης
• Φυσική γονιμοποίηση εντατικών και εκτεταμένων καλλιεργειών
• Βιολογική επεξεργασία χλοοτάπητα για γήπεδα γκολφ και ποδοσφαίρου
• Βιολογική επεξεργασία χώρων πρασίνου, κήπων και κήπων λαχανικών

ΖΩΟ
• Περιβαλλοντική βελτίωση των εκμεταλλεύσεων (βοοειδή, χοίροι, πουλερικά κλπ.)
• Διαχείριση αποβλήτων (γεωπονικά χαρακτηριστικά, Οδηγία για τα Νιτρικά άλατα, σταθεροποίηση)
• Άλογα

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
• Υδατοκαλλιέργεια θαλάσσης, μικτή και σε γλυκά νερά
• Υδατοκαλλιέργεια κλειστού κύκλου και εκκολαπτήρια
• Διακοσμητικά ψάρια και ενυδρεία
• Αποκατάσταση υδάτινων οικοσυστημάτων (λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, κανάλια)