Η αυξανόμενη κατανάλωση νερού έχει αφενός αυξήσει την αναζήτηση πηγών και αφετέρου επιβάλει το πρόβλημα της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων , της συλλογής, διαχείρισης και καθαρισμού των λυμάτων.

Τα απόβλητα ύδατα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 2 κύριους τύπους :
1. Αστικά Λύματα
2. Βιομηχανικά Λύματα

Οι Bio-Tεχνολογίες προσφέρουν λύσεις τόσο στην περίπτωση επεξεργασίας αστικών όσο και βιομηχανικών λυμάτων μέσω των
διαδικασιών βιοαποικοδόμησης που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό με βιολογική οξείδωση.
Οι λύσεις μας ισχύουν επίσης στις φάσεις συλλογής λυμάτων και όταν τα νερά δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σε
μονάδα καθαρισμού, όπως στην περίπτωση των σηπτικών τάφρων και των τάφρων συλλογής.

Οι βιοενεργοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας βιολογικού καθαρισμού και να συμβάλλουν σημαντικά σε:
• Σωστή και αποτελεσματική εκκίνηση της εγκατάστασης
• Βελτιστοποίηση της καθαριστικής καταλληλότητας
• Εξάλειψη/Πρόληψη παρενεργειών (όπως άσχημες οσμές)
• Καθαρισμός συγκεκριμένων τύπων ρύπων
• Απλούστευση της διαχείρισης της ιλύος

Και επίσης στην περίπτωση των Αποχετευτικών και Σηπτικών Δικτύων:
• Μείωση του ρυπογόνου φορτίου.
• Μειωμένος κίνδυνος μόλυνσης από παθογόνα.
• Μείωση των επιπτώσεων μέσω της εξάλειψης των άσχημων οσμών.
• Μείωση του κόστους διαχείρισης (συντήρηση και καθαρισμός).
Επιπλέον, οι Βιοενεργοποιητές προσφέρουν απλές και αποτελεσματικές λύσεις στην απόρριψη/χρήση της περίσσειας ιλύος τόσο με την εφαρμογή στα συστήματα ξήρανσης όσο και με τη σταθεροποίηση της οργανικής ουσίας και την αναερόβια χώνευση όταν η ιλύς χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαερίου.